Chương trình đối tác thân thiết của Axi

Hoàn thành mục tiêu giới thiệu của bạn để nhận phần thưởng đặc biệt mỗi quý!

worth of prizes to be won!

BẬC 10

McLaren Senna

edge-list-icon-bone1

1,500 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

edge-list-icon-bone1

20

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

edge-list-icon-bone1

$1,000,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 09

Luxury_Car_Gold_Bullion_V1-1

Xe sang hoặc Thỏi vàng trị giá 300.000 USD

edge-list-icon-bone1

500 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

edge-list-icon-bone1

20

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

edge-list-icon-bone1

$300,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 08

Thỏi vàng trị giá 100.000 USD

500 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

20

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$100,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 07

Kỳ nghỉ sang trọng

150 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

20

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$50,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 06

Trải nghiệm VIP với đội bóng Man City

25 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

10

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$15,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 05

Đồng hồ sang trọng

10 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

10

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$10,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 04

Macbook Pro

3 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

10

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$3,000

Giá trị phần thưởng

BẬC 03

iPhone 12 Pro hoặc iPad Pro

1.5 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

10

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$1,500

Giá trị phần thưởng

BẬC 02

500 USD tiền mặt

0.25 TỶ USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

10

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$500

Giá trị phần thưởng

BẬC 01

Tặng phẩm từ đội bóng Man City

50 TRIỆU USD

Khối lượng giao dịch trọn đời

5

Khách hàng hoạt động trong 3 tháng qua

$100

Giá trị phần thưởng

Bạn đã sẵn sàng săn phần thưởng? Hãy trở thành Đối tác IB của Axi ngay hôm nay!

CFDs and Margin FX are leveraged products that carry a high level of risk to your capital. Trading is not suitable for everyone and may result in you losing substantially more than your initial investment. You do not own, or have any rights to, the underlying assets. You should only trade with money you can afford to lose.