อินดิเคเตอร์การดูกราฟราคา ( Price Action )

เพิ่มอินดิเคเตอร์เพื่อสแกนกราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern Scanner Indicator) ขั้นสูงไปยังแพลตฟอร์ม MT4 ของคุณ

คุณลักษณะสำคัญ:

อินดิเคเตอร์ทำงานอย่างไร:

วิธีการขอรับ:

เกี่ยวกับผู้แต่ง

DESMOND LEONG
Market Analyst,
Axi

เดสมอนด์ ลีออง (Desmond Leong) เป็นผู้บริหารบริษัท Everest Fortune Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลมากมาย เขาเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน Best FX Research and Best Equity Research ใน พ.ศ. 2562 และ 2563 และได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค(The Technical Analyst Awards) อีกทั้งเดสมอนด์ ลีออง ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “mad coder”อีกด้วย เขาได้พัฒนาอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับ MT4 หลายตัว ให้กับบริษัท The Forex Army ซึ่งใช้ในการตีความตลาดได้ดีขึ้น
AXI_S_R_CODER_IMAGE

ติดต่อ Axi เพื่อรับตัวชี้วัดทางเทคนิคตอนนี้เลย!