Hãy bước vào Năm Tân Sửu với thêm khoản tín dụng lên tới 6.888 USD trong tài khoản giao dịch!

Mở tài khoản Axi mới trước ngày 08/03 và chúng tôi sẽ cộng thêm khoản thưởng tín dụng giao dịch tương đương 38% số tiền bạn nạp vào*

Bạn càng nạp nhiều tiền, thì càng nhận được khoản thưởng tín dụng lớn hơn!

Sẵn sàng nhận khoản thưởng chưa?

Chỉ cần mở một tài khoản Live, bắt đầu giao dịch và bạn sẽ kiếm được khoản thưởng tín dụng giao dịch lên tới 6.888 USD!