Hãy bước vào Năm Tân Sửu với thêm khoản tín dụng lên tới 6.888 USD trong tài khoản giao dịch!

Mở tài khoản Axi mới trước ngày 08/03 và chúng tôi sẽ cộng thêm khoản thưởng tín dụng giao dịch tương đương 38% số tiền bạn nạp vào*

  • 1 Mở tài khoản giao dịch Live miễn phí
  • 2 Nạp tiền vào tài khoản tối thiểu 300USD và thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ 08/02 đến 08/03/2021
  • 3 Gửi email tới service@axi.com và chúng tôi sẽ thêm khoản thưởng tín dụng giao dịch vào tài khoản của bạn!

Bạn càng nạp nhiều tiền, thì càng nhận được khoản thưởng tín dụng lớn hơn!

Nạp tiền vào tài khoản với số tiền ban đầu là... ... và bạn sẽ nhận được khoản tín dụng giao dịch bằng này
USD 18,126.32USD 6888
USD 10,000USD 3800
USD 5,000USD 1900
USD 2,000USD 760
USD 1,000USD 380

Sẵn sàng nhận khoản thưởng chưa?

Chỉ cần mở một tài khoản Live, bắt đầu giao dịch và bạn sẽ kiếm được khoản thưởng tín dụng giao dịch lên tới 6.888 USD!