Nạp tiền bằng Bitcoin.
Nay đã có tại Axi.

Nạp tiền vào tài khoản bằng Bitcoin và nhận thêm 20% tín dụng giao dịch!

Tại sao các nhà giao dịch lại thích Bitcoin

Làm thế nào để nạp tiền bằng Bitcoin?

Nạp tiền vào tài khoản Axi bằng Bitcoin siêu nhanh và cực kỳ đơn giản:

bitcoin_prefer

Why traders prefer Bitcoin

bitcoin_03

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Đ: Có. Đối với mỗi lần nạp tiền bằng Bitcoin, Axi tạo một Địa chỉ Bitcoin duy nhất mà chỉ có thể được sử dụng cho giao dịch một lần đó. Để kích hoạt giải pháp an toàn này, Axi đã hợp tác với một nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu chuyên về thanh toán an toàn.
Đ: Khách hàng của Axi có thể nạp tiền lên tới 20.000 USD (hoặc số tiền tương đương bằng BTC) sau mỗi 30 ngày.
Đ: Khi Axi nhận được xác nhận blockchain đầu tiên, tiền nạp sẽ được cộng vào tài khoản giao dịch của bạn ngay lập tức.
Đ: Có. Tất cả những khách hàng nạp tiền bằng Bitcoin cũng phải rút số tiền đã nạp bằng Bitcoin. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào rút ra sẽ được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc một phương thức mong muốn khác.

Đ: Sau khi nạp tiền bằng Bitcoin, hãy gửi email đến service@axi.com và trích dẫn mã khuyến mãi “BTC Bonus”. Vui lòng cung cấp số tài khoản Axi của bạn, xác nhận số tiền nạp và chúng tôi sẽ lo phần còn lại! Điều kiện và điều khoản áp dụng.

Sẵn Sàng Nạp tiền với Bitcoin?